Home

Het bestuur van Daring Brugge hoopt met u te mogen klinken op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 19 januari. Vanaf 20u in de Kantine van Daring Brugge.

*************************************************************************************************

Daring Brugge heet iedereen van harte welkom op haar jeugdtornooi op 28 april. Ploegen die willen deelnemen kunnen steeds contact opnemen met onze jeugdcoördinator.
Op 19 en 20 mei organiseert Daring Brugge een internationaal jeugdtornooi. Meer info kan u bekomen via onze jeugdcoördinator of op volgende websites:
 
 
 

*************************************************************************************************

Welkom op de website van Daring Brugge!

Daring Brugge is een sportclub met een visie. Wij zien het als onze missie om zowel sportieve vaardigheden bij te brengen als sociale doelstellingen na te streven.

Daring Brugge wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die zich betrokken voelt. Spelers, trainers ,ouders, vrijwilligers,…iedereen is een deel van een sociaal en sportief project.

Daring Brugge wil kinderen motiveren om aan sport te doen en dit samen met andere vriendjes in een vertrouwde omgeving. Vorming en sportieve training moeten samengaan met plezier maken. We zien onze club als een sportief-sociaal-pedagogisch project. In onze club komen sociale vaardigheden ruimschoots aan bod. Kinderen leren omgaan met winnen en verliezen, leren respect opbrengen voor de tegenstander en leren op een zorgzame manier omgaan met materialen. Dit zijn basisvaardigheden die belangrijk zijn voor het verdere leven in de maatschappij.

In onze jeugdopleiding bieden we een degelijke voetbalinitiatie aan.

We hebben aandacht voor iedereen: zowel de betere als aan de minder goede voetballers krijgen kansen. We verliezen het FUN-element nooit uit het oog. Daarom zorgen we ervoor dat elke jongere minstens de helft van de wedstrijdenminuten kan spelen (behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden).