Charter voor spelers

Charter voor spelers:

• Probeer zoveel mogelijk naar de wedstrijden te komen van Daring
Brugge in training.
• Indien je niet kan komen trainen of spelen dien je tijdig telefonisch
of per sms de trainer te verwittigen met je naam erbij.
• Zorg voor aangepaste kledij tijdens de trainingen. ( lange broek,
trainingsvest,…)
• Wees tijdig aanwezig : 15 minuten voor een training en 1 uur voor
een wedstrijd.
• Roken en alcohol drinken zijn voor alle jeugdspelers verboden
binnen de accommodatie van DB. Dit geldt ook tijdens de
wedstrijden op verplaatsing.
• Schenk aandacht aan je persoonlijke hygiëne. Na een training en
wedstrijd is douchen verplicht. Gebruik badslippers in het
stortbad..
• Breng steeds je identiteitskaart mee naar de wedstrijden.
• Het dragen van beenbeschermers is verplicht, ook op training.
• Geef een hand aan je trainer, je afgevaardigde, het bestuur en de
jeugdcoördinator.
• Bij een conflict kun je steeds terecht bij de jeugdvoorzitter en bij de
jeugdcoördinator.
• Draag zorg voor het materiaal en de uitrusting van de vereniging.
Zie ook toe op de anderen.
• Het opkuisen van de kleedkamer wordt aangeduid door een
beurtrol, opgesteld van je trainer.
• Voer zorgvuldig je taak uit.
• Wees tijdig op de afspraak.
• Wees een echte teamspeler !!
• Na training of wedstrijd gelieve de kleedkamer max. na
20 min. verlaten te hebben.