Charter voor ouders

Charter voor ouders
• Moedig je eigen spelers aan, breek niemand af .
• Roep geen racistische woorden .
• Motiveren mag, uitschelden niet.
• Probeer geen trainer te spelen .
• Bij problemen spreek je eerst met de trainer, dan met de jeugdvoorzitter of de jeugdcoördinator.
• Ruzies of ontevredenheden los je niet op aan de toog .
• Doe actief mee aan het verenigingsleven van DB.
• Vervul je beurtrol om spelers te voeren op verplaatsing.
• Moedig je kind aan om stipt en beleefd te zijn.
• Steun je kind door je aanwezigheid op de wedstrijden. Kom ook eens samen naar het eerste elftal kijken op zondag.
• Moedig je kind aan om telefonisch te verwittigen indien er zich problemen voordoen of indien het niet kan aanwezig zijn op training of wedstrijd.
• Maak vrienden op DB.