Charter voor bestuurders/trainers

CHARTER VOOR BESTUURDERS & TRAINERS

Trainers
• Als trainer heb je een voorbeeldfunctie .
• Kom zelf op tijd
• Niet roken in de kleedkamer en op het terrein
• Spreek en gedraag je correct
• Geef aandacht aan AL je spelers
• Val de scheidsrechter niet aan
• Een trainer houdt zich aan afspraken met zijn spelers.
• Sta open voor gesprekken met ouders , spelers en bestuur.
• Bij conflicten kun je terecht bij de jeugdvoorzitter en de jeugdcoördinator
• Draag zorg voor het materiaal en uitrusting van de vereniging
• Je bent ook actief in het verenigingsleven van Daring Brugge

Sportieve taken:
• Als trainer ga je akkoord met de missie en de visie van de vereniging
• Je weerhoudt je van openbare kritiek op collega’s en bestuursleden
• Je probeert steeds aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen
• Je werkt volgens het opleidingsplan, opgesteld door het bestuur van DB.

Afgevaardigden
• Je vertegenwoordigt als officiële van DB, de ganse vereniging.
• Wees een voorbeeld voor de spelers en een hulp voor de trainer.
• Je bent steeds de eerste en de laatste aanwezig op de wedstrijddag.
• Draag grote zorg voor het materiaal en de uitrusting van DB
• Na iedere match zorg je dat de uitrusting volledig in het washok terecht komt.
• Je ontvangt de scheidsrechter en de bezoekende afgevaardigde.
• Tijdens de wedstrijd bescherm je steeds de scheidsrechter en de spelers.
• Roep geen onderrichtingen langs de lijn, dit is een taak voor de trainer.
• Tijdens de rust is het de trainer die praat en uitleg geeft.
• Niet roken in de kleedkamer of op het veld.
• Wees steeds aanwezig op de vergaderingen van de afgevaardigden.
• Bij conflicten spreek je met de jeugdvoorzitter of de jeugdcoördinator.
• Wees een “ vader” voor gekwetste of ongelukkige spelers.
• Sta open voor een gesprek met je trainer, het bestuur of met de ouders.
• Doe actief mee aan het verenigingsleven van DB