Wat bij ongevallen?

Onderstaande informatie wordt u gegeven teneinde u toe te laten zoveel mogelijk uw rechten te vrijwaren . Neem ze door met de nodige aandacht

Daring Brugge VV

Instructies bij sportongeval

Opmerking vooraf:
Daring Brugge VV
Instructies bij sportongeval

– De KBVB verzekering komt enkel tussen bij letsels ten gevolge van een sportongeval!
– Andere letsels worden niet aanvaard, bv. tendinitis, pubalgie,… . Gelieve uw dokter hierop te wijzen!
– Er wordt geen loonverlies vergoed.
– Geen aangifte doen indien slechts 1 of 2 doktersbezoeken nodig zijn daar er bij de terugbetaling steeds een vast
bedrag van € 10,20 wordt afgehouden door de KBVB voor dossierkosten.

Administratieve afhandeling sportongeval:
– Formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” aanvragen bij uw afgevaardigde, trainer of eventueel bij bezochte club.
– Voorzijde ZELF INVULLEN: naam, datum en uur van wedstrijd of training, welk terrein, omstandigheden ( korte
omschrijving ). In het voorziene vakje een KLEEFBRIEFJE van
– uw mutualiteit aanbrengen. NIET VERGETEN A.U.B!
– Achterzijde laten invullen door behandelende arts. Eventuele kine behandelingen ( aantal ) laten invullen. Indien
bijkomende kine nodig is: altijd eerst vooraf aanvragen met dokters attest en ons onmiddellijk bezorgen!
– Indien tewerkgesteld naam en adres van werkgever vermelden.
– INGEVULDE FORMULIER BINNENBRENGEN BIJ DE VOORZITTER OF IN DE KANTINE, DIT BINNEN DE 5 DAGEN OM
UW DOSSIER TE KUNNEN AANMAKEN EN OM DIT TIJDIG TE KUNNEN BEZORGEN AAN DE KBVB! TE LAAT BINNEN
WORDT DE AANGIFTE NIET AANVAARD EN VERLIEST U HET RECHT OP TERUGBETALING.
– Tandletsels: sedert 05/02/2004 dienen volgende documenten meegestuurd te worden:
– gedetailleerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling (rond 18 jaar)
– radiografie die de schade aantoont
– voorlopig bestek
– vermelding andere zichtbare letsels: lippen, neus, tandvlees,…
– Na boeking van uw ongeval door de KBVB ontvangt u via ons een formulier “ONTVANGSTBEWIJS”; dit laat u NA
VOLLEDIG HERSTEL invullen door uw dokter ( eventueel huisdokter ) en dit bezorgd u ons samen met uw
onkostennota’s ( uittreksel ziekenfonds, rekening kliniek, apotheek,… ). Merk op: enkel originele stukken worden
aanvaard: geen kopijen! Kine na “Genezenverklaring” wordt niet meer vergoed.
Na het bezorgen van de genezenverklaring bent u opnieuw speelgerechtigd.
Vooraf spelen gebeurd op eigen risico!
Terugbetaling: na toekenning van het bedrag van de terugbetaling door de KBVB ontvangt u via DARING BRUGGE op uw rekening** de terugbetaling van de tegoeden. De tegemoetkoming in de kosten is het verschil tussen het officiële barema en de tussenkomst van het ziekenfonds.
Noteer dat het nodig is alle wijzigingen van banknr. ,adres en mutualiteit ons onmiddellijk te
melden, dit via e-mail wimvandycke@skynet.be. Bij niet naleven van deze richtlijnen door u kunnen wij ook niet zorgen voor een correcte afhandeling.
**Voor spelers tot en met U19 is het aangeraden het rekeningnr. van de ouder(s) aan ons over te maken dit om misverstanden te vermijden bij de uitbetaling.

Download Document: