Charters

Naast de algemene Panathlon-verklaring , heeft Daring Brugge ook een aantal gedragsregels die door de leden moeten worden nageleefd, om het voor iedereen aangenaam te houden. Deze regels zijn

samengevat in drie charters:

– Charter voor spelers
– Charter voor ouders
– Charter voor begeleiders

Met deze verklaringen gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in onze club.