G-Voetbal

www.s-sportrecreas.be

  1. G-Daring Brugge A
  2. G-Daring Brugge B

Wat is G-voetbal ?

G-voetbal is voetbal voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het G-voetbal wordt in feite geen leeftijdsgrens toegepast. Meisjes en jongens of dames en heren spelen in hetzelfde team. De indeling in reeksen gebeurt op basis van de voetbalkwaliteiten van het team. Wel zijn er afzonderlijke reeksen voor de jongeren tot 16 jaar en voor volwassenen.

Een team bestaat uit vijf spelers bij de kids en zeven spelers bij de volwassenen . De teams spelen op een aangepast terrein met kleinere doelen. Verder bestaat er onder andere geen buitenspel en bal over de zijlijn wordt een intrap. Bij rode kaart wordt een speler uitgesloten en na 5 minuten vervangen door een medespeler. Het afzonderlijke reglement staat in de bijlage 4 van het regelement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond pagina 21 tot en met pagina 28. http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/bijlagen_nl.pdf

Voor de punten, die niet besproken zijn in bijlage 4, gelden de gewone regels van het voetbal.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang.

Bovendien onderschrijven wij het charter “Geestig Gezond Sporten”. Meer info kan u hier terugvinden.

u13
5x5
7x7-bis